Kartoituksen avulla selvitetään kiinteistön valmius sähköautojen lataamiseen

Sähköautoilun yhä yleistyessä myös latauspisteiden tarve nousee entisestään. Sähköautoja pystytään lataamaan niin kotipihoissa kuin julkisilla parkkialueillakin. Vuoden 2021 alussa voimaan tullut laki velvoittaakin nykyään vähintään neljän pysäköintipaikan taloyhtiöitä latauspistevalmiuden asentamiseen. Latauskartoituksen avulla pystytään selvittämään, millaiset valmiudet kiinteistön nykyisellä sähköistyksellä on ajoneuvojen lataukseen.