Tahtituotanto mahdollistaa jouhevan ja suunnitelmallisen rakennusprojektin

Viime vuosien aikana rakentamisessa on alettu hyödyntämään yhä enemmän tahtituotantomenetelmää, joka perustuu projektin jakamiseen identtisiin työpaketteihin. Näiden työpakettien on tarkoitus seurata toisiaan keskeytyksettä, mikä mahdollistaa tuotantonopeuden tasoittamisen yhdenmukaiseksi koko projektin ajan. Tasainen työtahti lisää projektin ennustettavuutta, mikä on ehdoton etu, kun puhutaan isoista rakennusprojekteista, joissa samaan aikaan työskentelee useita urakoitsijoita eri aloilta.